Poster quảng cáo

 • Poster quảng cáo thông thường

  Poster quảng cáo thegioiposters.com được gia công trên loại khung 2 lớp, độ dầy 2.5cm, rỗng giữa, giúp poster có tính mỹ thuật cao trong khi đảm bảo nhẹ, dễ treo và thi công.


  Poster quảng cáo thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Poster quảng cáo dọc (40 x 60)cm, (60 x 90)cm


    


  Poster quảng cáo ngang (60 x 40)cm, (90 x 60)cm


    

 • Poster quảng cáo có đồng hồ

  Poster quảng cáo với đồng hồ tại thegioiposters.com giúp sản phẩm poster có thêm giá trị sử dụng cao, mang lại hiệu quả quảng cáo thương hiệu rõ rệt và lâu dài:


  Poster quảng cáo với đồng hộ tại thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Poster quảng cáo với đồng hồ dọc (40 x 60)cm, (60 x 90)cm


    


  Poster quảng cáo với đồng hồ ngang (60 x 40)cm, (90 x 60)cm