Theo dõi đơn hàng

  • Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn đặt hàng?

    Ban cần có số đơn đặt hàng và địa chỉ email/số phone. Nếu bạn không khai báo địa chỉ email/số phone khi đặt hàng, xin hãy liên lạc với Phòng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ support@thegioiposters.com  và cung cấp cho chúng tôi số đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn.

    Khi hàng của bạn được chuyển đi, chúng tôi sẽ gửi email Xác nhận giao hàng cho bạn. Nếu hàng được vận chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay, chúng tôi sẽ thông báo số vận đơn trong email Xác nhận giao hàng cho bạn.