Loại tiền tệ và thanh toán

 • ThegioiPosters.com chấp nhận những loại hình thanh toán nào?

  Tại thegioiposters.com, khách hàng có thể thực hiện thanh toán một cách dễ dàng và an toàn với một trong các hình thức:


  - Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (chỉ áp dụng với khách hàng trong nội thành Hà nội)


  - Thanh toán bằng chuyển khoản Ủy nhiệm chi NH hoặc ATM. Thegioiposters.com hỗ trợ tối đa hình thức thanh toán này bằng việc hỗ trợ in Form Ủy nhiệm chi ngân hàng tự động và ghi rõ thông tin tài khoản trên Hóa đơn mua hàng


  - Thanh toán qua Hệ thống thanh toán trực tuyến BAOKIMNGANLUONG. Với BAOKIMNGANLUONG, khách hàng có thể thực hiện thanh toán với hầu hết các loại thẻ VISA, Master, Debit và với tài khoản tại hơn 30 ngân hàng tại Việt nam.


   


   


    • ThegioiPosters.com chấp nhận những loại tiền tệ nào?

  Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền Việt nam. Việc thanh toán qua các loại thẻ quốc tế, nếu có, sẽ được quy đổi từ đồng tiền Việt qua US$ theo tỷ giá do tổ chức cung cấp dịch vụ thẻ áp dụng tại thời điểm thanh toán.