Quy định và chính sách

 • Quy định về nội dung

  Người sử dụng Website của thegioiposters cần phải tuân thủ các quy định dưới đây. Chúng tôi có quyền xoá toàn bộ hình ảnh hoặc các nội dung không tuân theo quy định. Nếu vi phạm hoặc tái phạm, tài khoản của bạn có thể bị giới hạn hoặc hết hiệu lực.

  Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Người sử dụng Website cần tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, không được đăng tải hoặc phát tán các hình ảnh hoặc các nội dung khác không thuộc bản quyền của mình. Hơn nữa, người sử dụng cũng không được đăng tải hoặc phát tán các hình ảnh hoặc các nội dung (i) được sao chép bất hợp pháp cũng như phiên bản đã sửa đổi của một tác phẩm có bản quyền, (ii) các đặc điểm như thương hiệu, logo, nhãn hàng, tên giao dịch hoặc địa chỉ giao dịch của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, hoặc (iii) vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ 3 nào về bảo mật thông tin hay quảng cáo. Nếu bạn phát hiện tác phẩm của bạn bị sao chép theo kiểu vi phạm bản quyền hoặc nhãn mác thì bạn cần phải báo cáo ngay.

  Các hành động bất hợp pháp

  Người sử dụng Website không được đăng tải hoặc phát tán các hình ảnh hoặc các nội dung có thể cấu thành hoặc khuyến khích phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ một bên nào hoặc có thể tạo ra nguy cơ vi phạm hay hành động vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia và quốc tế

  Các hành động gây thù hận và phân biệt xã hội

  Người sử dụng Website không được đăng tải và phát tán các hình ảnh và nội dung chứa những thông tin mang tính hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, mang tính bạo lực hay nhạo báng đối với bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào.

  Thuốc và nguyên liệu thuốc trong danh mục cấm sử dụng

  Người sử dụng Website không được đăng tải và phát tán các hình ảnh và nội dung liên quan đến thuốc hoặc nguyên liệu thuốc trong danh mục cấm sử dụng

  Ngôn ngữ

  Người sử dụng không được đăng tải và phát tán các hình ảnh và nội dung báng bổ thái quá hoặc ngôn ngữ quá bộc trực về vấn đề giới tính, phỉ báng, hoặc những nhận xét có tính nhạo báng người khác.

  Khiêu dâm

  Thegioiposters không cung cấp những nội dung có tính khiêu dâm. Chúng tôi nhận thức rõ rằng các nghệ sĩ thường quan tâm đến nhiều lĩnh vực nghệ thuật bao gồm các vấn đề liên quan đến cơ thể con người cũng như hoạt động tình cảm của con người. Đây là những vấn đề được phép mô tả trong nghệ thuật. Tuy nhiên, người sử dụng Website không được đăng tải các loại tranh ảnh có tính khiêu dâm và phi nghệ thuật, các hình ảnh giới tính liên quan đến trẻ em và các hình ảnh mô tả biểu tượng hay hoạt động tình dục.

  Bạo lực

  Chúng tôi không ngăn cấm việc mô tả các hành động bạo lực với tinh thần và mục đích nghệ thuật. Tuy nhiên, người sử dụng Website không được đăng tải các hình ảnh có chứa các hoạt động bạo lực công khai và vô cớ hoặc các hình ảnh hiện trường tội phạm, bắn giết, hay mô tả có tính bạo lực các bộ phận và cơ thể người hay các hình ảnh kích thích hành động tự tử.

  Các tài liệu có hại và có tính công kích

  Người sử dụng Website không được đăng tải các hình ảnh có tính công kích, (i) phỉ báng, (ii) kích thích phân biệt đối xử trên cơ sở phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc gia, tàn tật, khuynh hướng giới tính, tuổi tác…, (iii) có hại hoặc có tính bóc lột trẻ em; (iv) hoặc các hành động bất hợp pháp khác. Thegioiposters có quyền thẩm định tính thích hợp của tất cả các hình ảnh được đăng tải trên các Website của chúng tôi.

  Xuyên tạc

  Người sử dụng Website không được đánh giá sai hoặc xuyên tạc tư cách tác giả của họ hay của các hình ảnh hay nội dung khác của họ với bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức nào, dưới bất kỳ một hình thức nào.

  Hoạt động thương mại


  Người sử dụng Website không được đăng tải và truyền tải bất kỳ một tài liệu quảng cáo, khuyến mại, virut phần mềm, chiến dịch vận động chính trị, mồi chài khách hàng, thư rác, thư không có nội dung hay chính sách đa cấp hoặc bất kỳ một hành động có tính gạ gẫm nào không theo yêu cầu hoặc không được phép.

  Trên đây là một số hướng dẫn về nội dung đăng tải trên Website để người sử dụng biết và thực hiện. Ngoài ra có thể còn có một số nội dung khác không được chấp nhận đăng tải trên Website, và Thegioiposters sẽ có quyền xác định nội dung nào là phù hợp với Quy định về nội dung của mình.