Đăng nhập, cookie

 • Đăng nhập, cookies

  Trình duyệt Internet của bạn phải được định dạng để có thể chấp nhận các cookies xây dựng và truy cập vào danh mục của bạn. Để thay đổi định dạng trình duyệt của bạn chấp nhận cookies:

  • Chọn 'Tools' từ thanh điều khiển trình duyệt.
  • Chọn 'Internet Options' hoặc 'Options' từ menu thả xuống.
  • Chọn ‘Privacy’
  • Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer, điều chỉnh thanh trượt để giảm bớt các thiết lập bảo mật riêng tư của bạn từ 'Block All Cookies' hoặc 'High,' thành 'Medium' hoặc 'Low'. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Firefox, hãy chọn “Allow sites to set cookies”