Thay đổi thông tin mẫu thiết kế

  • Tiêu đề ảnh là gì?

    Tiêu đề ảnh là một tiêu đề bạn chọn cho tác phẩm của mình. Hãy lưu ý các tiêu đề ảnh chính là từ khóa để tìm kiếm, bởi vậy bạn cần kiểm tra lỗi chính trong tiêu đề để tránh gây khó khăn cho người mua trong việc tìm ra tác phẩm của bạn. Nếu tiêu đề của bạn không bao gồm những từ khóa mà người mua có khả năng nghĩ tới khi tìm kiếm,  thì những từ khóa hình ảnh phải chứa những từ mà người mua có nhiều khả năng tìm kiếm (xem mô tả từ khóa hình ảnh dưới đây).


    Không nên đặt tiêu đề rườm rà. Nếu ảnh của bạn là ảnh tháp Tháp rùa vào mùa đông. Một tiêu đề rườm ra sẽ thể hiện kiểu như: Tháp, nước Việt nam, chụp ảnh, Hà nội, mùa đông Hà nội ... Đây chỉ là những từ khóa chứ không phải tiêu đề. Tiêu đề thích hợp cho hình ảnh này phải  là: Tháp Rùa mùa đông. Một hình ảnh có tiêu đề rườm ra sẽ bị từ chối cho đến khi tiêu đề được sửa đổi