Tranh đơn

 • Tranh đơn

  Thegioiposters.com cung cấp các loại tranh đơn với kích thước, thể loại đa dạng.


  Tranh đơn được chi theo loại gồm Tranh chụp, tranh kỹ thuật số, tranh vẽ nghệ thuật và tranh vẽ trang trí.


  Tranh đơn cũng được chia theo hơn 20 thể loại từ Tranh chân dung, tới tranh trừu tượng, đen trắng, đơn sắc ...giúp bạn lựa chọn dễ dàng hơn


  Tranh đơn thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Vuông 30 x 30cm, 40 x 40 cm, 60 x 60 cm


        


  Chữ nhật 30 x 60cm, 40 x 80cm


        


  Chữ nhật 40 x 60cm, 60 x 90cm


        


  Chữ nhật ngang 60 x 30cm, 80 x 40cm