Tranh bộ

 • Tranh bộ vuông

  Tranh bộ vuông thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Bộ 2 tấm vuông (30 x 30)cm x 2, (40 x 40)cm x 2, (60 x 60)cm x 2


    


  Bộ 3 tấm vuông, (30 x 30)cm x 3, (40 x 40)cm x 3, (60 x 60)cm x 3


    


  Bộ 4 tấm vuông, (30 x 30)cm x 4, (40 x 40)cm x 4, (60 x 60)cm x 4


    


   

 • Tranh bộ chữ nhật

  Tranh bộ chữ nhật thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Bộ 2 tấm (30 x 60)cm x 2, (40 x 80)cm x 2, (40 x 60)cm x 2, (60 x 90)cm x 2


    


  Bộ 3 tấm (30 x 60)cm x 3, (40 x 80)cm x 3, (40 x 60)cm x 3, (60 x 90)cm x 3  Bộ 4 tấm (30 x 60)cm x 4, (40 x 80)cm x 4, (40 x 60)cm x 4, (60 x 90)cm x 4


 • Tranh bộ hỗn hợp

  Tranh bộ hỗn hợp thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Bộ hỗn hợp (30 x 60)cm x 2 + (60 x 60)cm