Đồng hồ tranh

 • Đồng hồ tranh bộ 3 tấm

  Đồng hồ tranh bộ 3 tấm tại thegioiposters.com hiện có các kích thước sau:


  Bộ 3 tấm vuông (24 x 24)cm x 3, (30 x 30)cm x 3


    


  Bộ 3 tấm chữ nhật (30 x 60)cm x 3


    

 • Đồng hồ tranh bộ 4 tấm

  Đồng hồ tranh thegioiposters bộ 4 tấm hiện có các kích thước sau:


  Bộ 4 tấm vuông (24 x 24)cm x 4, (30 x 30)cm x 4


    


  Bộ 4 tấm chữ nhật (30 x 60)cm x 4


    

 • Đồng hồ tranh đơn

  Đồng hồ tranh đơn của Thegioiposters.com gồm các kích thước tiêu chuẩn 24 x 24cm, 30 x 30cm, 30 x 60 cm và 60 x 30 cm với mẫu mã hết sức đa dạng:


  Đồng hồ tranh đơn vuông (24 x 24)cm, (30 x 30)cm


        


  Đồng hồ tranh đơn chữ nhật (30 x 60)cm


        


  Đồng hồ tranh đơn chữ nhật ngang (60 x 30)cm


    

 • Đồng hồ tranh bộ 2 tấm

  Đồng hồ tranh bộ 2 tấm của thegioiposters.com hiện gồm các kích thước sau:


  Bộ 2 tấm vuông (24 x 24)cm x 2, (30 x 30)cm x 2


    


  Bộ 2 tấm chữ nhật (30 x 60)cm x 2