Đặt hàng > Xử lý thế nào trong trường hợp đặt hàng 2 lần

Nếu bạn có cảm giác đã đặt hàng 2 lần, xin hãy liên hệ với Phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn