Trả hàng > Quy định về trả lại hàng của ThegioiPosters.com

Chúng tôi đảm bảo làm hài lòng khách hàng 100%.


Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không hoàn toàn hài lòng với các sản phẩm được giao, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận việc trả lại hàng và hoàn lại tiền Quý khách với điều kiện hàng phải gửi trả lại trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao và ở trong tình trạng tốt


Vui lòng liên lạc bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay khi có yêu cầu trả hàng


Ms. Hương


Phòng Chăm sóc Khách hàng
Tel: (4) 3984 5520 - Ext: 111