Vận chuyển và giao hàng > Hình thức vận chuyển và giao hàng

Việc vận chuyển và giao hàng tại Thegioiposters được thực hiện như sau:


- Hà nội: Giao hàng trực tiếp


- TP HCM: Giao hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, thông thường trong vòng 48 tiếng từ khi nhận được thanh toán của Quý khác


- Các thành phố khác: Giao hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Thời gian giao hàng thực tế phụ thuộc vào địa điểm và lịch trình giao hàng của đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhưng thông thường trong vòng 72 tiếng từ khi nhận được thanh toán của Quý khách